• 5497702010

Blog Detaylar

Fason Tekstil üretimi ne zaman başladı?

img
123

Fason Tekstil üretimi ne zaman başladı?

Fason Üretime ne zaman ihtitaç duyuldu ?1960’lı yıllarda Avrupa ile tüm dünyaya yayılan işçi eylemlerinin başlaması ve 1970’li yıllarda ortaya çıkan petrol sorunu birçok ülkede ekonomik sıkıntılara yol açmıştı.


İnsanlardan oluşan İş gücü piyasası da bundan payını almış işçiler sık sık grevler yapmaya başlamışlardı. Grev nedeni ile aksayan işler üretimin üzerinde çok büyük engel oluşturmuştu. Bu engel üretim yapan firmaları hem maddi hem de üretim anlamında çok ciddi zararlar veriyordu. İşçilerin talebini karşılamak üreticiye ağır bir yük olarak geri dönüyordu. Bundan sonraki yıllarda kapital pazarın ortaya koyduğu bir rekabetçi yapı nedeni ile hem hızlı hem de çeşitli üretim talepleri karşılanamıyordu Üretim takibinin zorlaşması, üretim yapan imalathanelerin ekonomik bir yol bulamayışı modüler bir şekilde küçültülmüş ve iş bölümü yapılmış küçük imalathanelerin ortaya çıkmasına ve fason üretim devriminin başlaması ile ortaya çıkmış bir yapı oldu.


Fason tekstil atölyeleri ne zaman açılmaya başladı?

 

Özellikle tekstil sektörün de işçilere makine ve çalışma ortamı sağlanarak çalıştığı alanın deneyimine göre (pantolon, ceket vs.) ürünler tek usta tarafından pastal olarak kesilmeye, tek usta tarafından adet olarak dikilmeye (parça başı) başlandı Tabii ki bu süreç kişilere ciddi anlamda paralar kazandırıyordu. Artık büyük üreticiler yurtdışı ve iç piyasa için daha çok ürün için anlaşmalar yapıyordu

Bu durum atılımcı işçi grupları tarafından kendi imkanları ya da üreticilerin verdikleri maddi destekle daha çok atölye açmaya yönlendiriyordu. Her yeni atölyenin açılması rekabet ortamını tetikleyerek hem maliyeti düşürdüler hem de üretimin sürekliliğini sağladılar. Maliyet düşürmenin en önemli nedenlerinden biri kendi ailesi ile birlikte gerçekleştirip dışarı başka ücret ödememesiydi. Halen fason üretim başta tekstil olmak üzere bu temel esaslar ile Çalışma ilkeleri hem daha profesyonel hem de ilkel yöntem olarak devam etmektedir.